Tjenestar

Hjelme Web lagar heimesider, bloggar eller nettportalar for bedrifter og organisasjonar/lag.

Alle nettsider er bygd på Wordpress – internetts mest populære publiseringsverktøy. Ved å logge inn kan du enkelt endre innhaldet på heimesida sjøl.

Heimesider

Utvikling av komplette stilreine nettsider. Moderne design som er tilpassa visning på alle skjermstørrelsar.

Fotografering

Fotografering av di bedrift eller dine produkter/tjenestar for bruk på heimesida.

Vedlikehald

Hald nettsida di oppdatert. Få hjelp til endringar og oppdateringar på di heimeside.

Pris

Ta kontakt for å få tilsendt eit konkret pristilbud. Ut i frå størrelse på prosjektet og kva tjenestar du treng utført vil eg kunne sette opp eit tilbud til deg. Har du allereie ei eksisterande heimeside kan eg ta utgangspunkt i denne for beregning av pris for nye hjemmesider.

Pris på heimeside blir beregna ut ifrå antal undersider og antal språk.

Kva må du gjere sjølv?

Hjelme Web står for design, oppsett og publisering av heimesida. Om ønskeleg kan eg også ta bilde og stå for vedlikehald av heimesida.

All tekst må du ordne sjøl, også oversettelsar til andre språk. Har du eksisternade bilder som skal brukast må dette oversendast i lag med tekst før prosjektet startar.

Logodesign er ikkje med i prisen.